دوره ها

تمامی دوره ها
مؤسسه آموزش عالی آزاد دانش‌ پژوهان با هدف افزایش سطح مهارت شاغلین بخش‌های مختلف اقتصادی و افزایش مهارت‌های حرفه‌ای دانش‌آموختگانی که فاقد تجربه اجرایی می‌باشند، نسبت به برگزاری دوره‌های مهارتی اقدام می‌کند. این مرکز آموزشی به‌قصد ارتقای دانش کار و ایجاد مهارت‌های متناسب با حوزه فعالیت شغلی افراد تأسیس‌شده و زیر نظر وزارت علوم تحقیقات و فناوری فعالیت می‌کند.

 از طرف دفتر آموزش‌ها غیردولتی وزارت علوم مأموریت‌های مختلفی به مؤسسات آموزش عالی آزاد ازجمله دانش‌پژوهان واگذار گردیده است که هدف آن آموزش نیروی انسانی متخصص و موردنیاز بخش‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور می‌باشد به‌نحوی‌که دانش‌آموختگان بتوانند برای فعالیتی که به آن‌ها محول می‌شود، دانش و مهارت لازم را کسب نمایند.

ارائه خدمات آموزشی در قالب آموزش‌های عالی آزاد، آموزش‌های تکمیلی بین سطوح تحصیلی و دوره‌های آمادگی فراگیر پیام‌نور را می‌توان اشاره کرد.

نظر دانشجویان

آخرین مقالات

آمار و ارقام نشانگر
موفقیت مهارت آموزان
ما می باشد‍‍‍

‍‍
 • 2416
  دوره آموزشی
 • 21
  استاد
 • 15925
  فارغ التحصیل
 • 2560
  فیلم های آموزشی
برای دریافت مشاوره رایگان شماره تماس خود را وارد کنید