درخواست گواهی پایان دوره

برای دریافت مدرک پایان دوره در ابتدای امر ، تا یک هفته پس از ثبت نام مهلت دارید تا با مراجعه به پروفایل کاربری ، اقدام به تکمیل اطلاعات فردی نمایید. بدین منظور ابتدا ازمنوی ورود ، برای ورود به پروفایل کاربری اقدام نمایید.

بعد از نمایش تصویر زیر ، با توجه به رمز کاربری و پسوردی که در اختیار دارید ، فیلدهای خالی زیر را مطابق تصویر پر نمایید.

 

 

بعد از ورود به پروفایل در قدم اول لازم است تا یک هفته پس از ثبت نام ، مدرک تحصیلی فعلی خود را اظهار نمایید. برای این کار طبق دستورالعمل تصاویر زیر عمل نموده و دکمه تایید و ثبت را بزنید.