حسابداری پیمانکاری

حسابداری پیمانکاری

پیمانکاران برای تهیه اسناد و اطلاعات مربوط به هزینه و درآمد، نیاز به بررسی دقیق‌تر دارند. تمام فعالیت‌های اقتصادی پیمانکاران باید محاسبه شوند. به همین دلیل پیمانکاران به حسابداری نیاز دارند که اصطلاحا به آن حسابدار پیمانکاری گفته می‌شود. به این ترتیب حسابدار پیمانکار، باید اطلاعات کافی در خصوص قوانین قراردادهای پیمانکاری، پیمان‌های ارزی، قوانین مالیاتی و … داشته باشد. همچنین باید تمام این موارد را به صورت دقیق محاسبه و ارزیابی کند.

می‌توان گفت بدون این نوع حسابداری، فعالیت‌های پیمانکاران به نتیجه و سرانجام مطلوبی نخواهد رسید؛ حتی ممکن است باعث لغو پروژه شود. این حسابداران باید بر تمام قوانین پیمانکاری احاطه داشته باشند.

این نوع حسابداران با توجه به نوع و سطح پروژه، وظایف مشخصی دارند. رسیدگی به امور مالی و انجام اصول حسابداری، رایج‌ترین و ابتدایی‌ترین فعالیتی است که هر حسابداری باید انجام دهد. با این حال وظایف حسابدار پیمانکاری چیست؟ باید توجه داشته باشید که بسیاری از عملیات‌های حسابداری پیمانکاری، قبل از شروع پروژه انجام شوند. این حسابداران باید فعالیت‌های زیر را انجام دهند:

 • ثبت هزینه‌ها
 • ثبت دفاتر قانونی پیمانکاری
 • ثبت اسناد تنخواه
 • ثبت پیش دریافت‌ها
 • طراحی کدینگ حساب‌ها
 • تفکیک پروژه نسبت به هزینه

علاوه بر این، حسابدار باید گزارشات و اطلاعات مالی را به کارفرما تحویل دهد. حسابدار پیمانکاری موظف است تا لیست بدهکاران و بستانکاران را بر اساس تفکیک پروژه به پیمانکار ارائه دهد. همچنین باید کنترل ورود و خروج انبار را هم داشته باشد.

مبانی حسابداری پیمانکاری

این نوع حسابداری هم دارای اصول و مبانی اولیه است که قبل از ورود به بازار کار باید با آنها آشنا باشید. این مبانی عبارتند از:

 • شیوه ثبت مخارج
 • آشنایی با مراحل اجرای پروژه
 • بررسی و محاسبه سود قراردادها
 • مفاهیم مهندسی مرتبط با پروژه‌ها
 • ارزیابی درآمدها
 • شیوه حل مسائل کاربردی
 • آشنایی با کلیات بیمه
 • آشنایی با مسائل مالیاتی
 • تهیه صورت‌های مالی

فعالیت و استانداردهای حسابداری پیمانکاری

در این دوره‌ها فعالیت‌ها و استانداردهایی که یک حسابداری پیمانکاری موظف به رعایت آنهاست، آموزش داده می‌شوند. این فعالیت‌ها عبارتند از:

 • ترازنامه
 • گزارشگیری
 • ثبت و بررسی ذخایر
 • ثبت و بررسی درآمدهای عملیاتی
 • ثبت و بررسی صورت‌های سود و زیان
 • بررسی موجودی
 • ثبت دارائی‌های مشهود و نامشهود


نظر دانشجویان    (برای مشاهده نظر برخی از دانشپذیران کلیک کنید)
گارانتی

جلسات دوره

 • ایمان طالعی مهارت آموز دوره حسابداری
 • بهزاد کلوانی نیتلی مهارت آموز دوره حسابداری
 • رضا اعتدادی مهارت آموز دوره حسابداری
 • زهرا انصاری مهارت آموز دوره حسابداری
 • سونیا جلیلیان مهارت آموز دوره حسابداری
 • فاطمه سهرابی مهارت آموز دوره حسابداری
 • فردین شیخی مهارت آموز دوره حسابداری
 • محمدامین زارع مهارت آموز دوره حسابداری
 • مریم ورپشتی مهارت آموز دوره حسابداری
 • مژگان فدائی مهارت آموز دوره حسابداری
 • مهارت آموز دوره حسابداری-1
 • مهارت آموز دوره حسابداری-2